Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Privacyverklaring Kader – MijnKader Privacybeleid Geverifieerde gebruikers

Samenvatting

Kader, bureau voor kwaliteitszorg, gevestigd aan Dijnselburgerlaan 2, 3705 LP Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Volledig beleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kader verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken als u een opleiding of cursus volgt bij Kader en hierbij gebruik maakt van MijnKader.

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Opleidingsgegevens
  • Studievoortgang
  • IP-adres
  • Logbestanden
  • Verstuurde berichten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kader verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Communicatie tussen de docent en medestudenten
  • Faciliteren van de leeromgeving

Kader verwerkt deze persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kader heeft voor het bewaren van uw persoonsgegevens een onbeperkte bewaartermijn vastgelegd. Dit doet Kader vanwege het servicebeleid. Op deze manier kan Kader u als cursist tijdig informeren als uw certificaat verloopt en u tijdig aanmelden voor een (herhalings) opleiding of training. Kader kan u dan ook informeren over ontwikkelingen binnen uw vakgebied en over uw persoonlijke ontwikkeling. U hoeft uw gegevens niet nogmaals met ons te delen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kader verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kader blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kader, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@kader.nl of direct een verzoek indienen via MijnKader.

Kader wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kader neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyofficer@kader.nl

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies. In deze verklaring kunt u lezen welke cookies wij gebruiken en waarvoor wij cookies gebruiken.

Een cookie is een klein gegevensbestand waarmee je browser verzonden informatie opslaat op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon. Er wordt nooit persoonlijke informatie opgeslagen in cookies. Opgeslagen cookies zijn veilig en kunnen uw apparaat of de bestanden daarop niet beschadigen.

We werken met één soort cookies: functionele cookies. Functionele cookies zorgen dat de website naar behoren werkt, ze onthouden bijvoorbeeld je wachtwoord en je voorkeursinstellingen, zoals de taal waarin je de website wilt lezen.

Toestemming

Omdat MijnKader geen gebruik maakt van cookies waarvoor toestemming nodig is, kunt u geen keuze opgeven.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan
Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker

Wijzigingen

Kader kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina.

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 11-6-2021

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl